Dla dostawców

Firma «WestTransExpedition» Sp. z o.o. wyraża zainteresowanie zakupem następujących produktów:

 • Gaz płynny węglowodorowy o następujących gatunkach: mieszanina propan-butan techniczna (A), propan-butan techniczny (А) i jego frakcje;
 • Butan normalny o gatunkach «Najwyższy», «А»;
 • Butan techniczny (BT);
 • Frakcja butanowa, butano-butylenowa;
 • Izobutan i jego frakcja;
 • Propan i jego frakcja;
 • Propan stosowany do napędu samochodów (PS);
 • Propan techniczny (PT);
 • Frakcja propano-propylenowa (FPP);
 • Frakcja lekkich węglowodorów (FLW);
 • oraz innych.

Tu możesz zostawić swoją ofertę.

Sporządzenie oferty dla potencjalnych dostawców
Informacje ogólne
Cena za jedną tonę
Pozostałe informacje
Prześlij pliki
 * — wymagane pola