Otwarta przestrzeń do przeładunku i magazynowania węgla

Po zakończeniu budowy strony węgiel zostanie ponownie załadowany z wagonów Aliantów do samochodów w Europie, a także będzie sortowany i pakowany w torby detaliczne.

Otwarta przestrzeń do przeładunku i magazynowania węgla

Zobacz szczegóły w sekcji Modernizacja i rozwój: miejsca przeładunku węgla, ładunków masowych i kontenerów.