Zlewanie, nalewanie, przechowywanie gazów płynnych węglowodorowych

Firma «WestTransExpedition» Sp. z o.o. jest właścicielem terminalu przyległego do stacji Łyszczyce Kolei Białoruskich i wykonuje działalność w zakresie przechowywania, załadowania i wysyłki gazów płynnych węglowodorowych w wagonach-cysternach poruszających się torem o rozstawie szyn 1435 mm (tor normlalny (zachodnioeuropejski)), o rozstawie szyn 1520 mm (tor szeroki).

Na stacji napełniania gazem funkcjonują: dwustronna, zwrotna estakada kolejowa do napełniania i opróżnienia, ilość punktów: 16 (8 punktów — linia szerokotorowa oraz 8 punktów — linia normalna (zachodnioeuropejska), oraz dwa punkty służące do napełnienia/opróżnienia cystern samochodowych;
  • Zdolności produkcyjne stacji napełniania gazem to 5 zbiorników o ogólnej pojemności 1000 m³;
  • Zlewanie-nalewanie z(do) cystern kolejowych i samochodowych odbywa się za pomocą 3 sprężarek Aurex D 981 oraz trzech pomp Aurex Z 4500;

Proces przyjęcia i wysyłki otrzymanych gazów płynnych węglowodorowych wygląda następująco: gdy na teren przedsiębiorstwa przyjeżdżają cysterny kolejowe z gazami płynnymi węglowodorowymi, odbywa się weryfikacja w oparciu o dane przytoczone w dokumentach przewozowych. W przypadku stwierdzenia braku gazu będzie sporządzony protokół reklamacyjny, jeśli waga jest zgodna z danymi zawartymi w dokumentach przewozowych, wtedy cysterny kolejowe podawane pod estakadę do napełniania/opróżniania oraz odbywa się usuwanie zamknięć nałożonych na wagony w celu przeprowadzenia kontrolnego pobierania próbek przez specjalistów z laboratorium przedsiębiorstwa, aby zostało ostrzymane potwierdzenie, że odbierany gaz spełnia parametry jakościowe, zawarte w świadectwie jakości dostawcy.

Potem będzie wykonywana czynność polegająca na zlewanu gazu do zbiorników poprzez stworzenie różnicy ciśnień nie mniejszej niż 0,1 MPa za pomocą pompowania fazy lotnej gazów płynnych węglowodorowych do cystern kolejowych i równoległego odbioru fazy lotnej z podgrupy zbiorników, do której wykonywane jest zlewanie tej partii gazu.

W przypadku podawania pustych cystern kolejowych na teren w celu nalewania, dokonuje ich przeglądu pod kątem sprawności technicznej, która jest potwierdzona świadectwem o stanie technicznym wagonu —cysterny do transportu ładunków niebezpiecznych. Po otrzymaniu dokumentów do wysyłki, ładunku — gazów płynnych węglowodorowych odbywa się ich nalewanie za pomocą sprężarek i agregatów pompowych. Kontrola wagi odbywa się poprzez ważenie pustych i załadowanych wagonów na wadze wagonowej WS-150 WD. Następnie bądą sporządzone dokumenty wysyłkowe.

Zamówienie przechowywania gazów płynnych węglowodorowych
Informacje ogólne
Szacunkowa wielkość przechowywanego ładunku, ton
Pozostałe informacje
 * — wymagane pola