TransExpedition

video-poster
WestTransExpedition
Produkcja
Różne gatunki gazów
Różne gatunki gazów
Różne gatunki gazów
Schemat technologiczny przedsiębiorstw przewiduje możliwość jednoczesnej pracy z różnymi gatunkami gazów. Obiekt stanowi stację napełniania gazów wraz z drogami dojazdowymi — torami kolejowymi z wykonywaniem funkcji odbioru/zlewania płynnych gazów węglowodorowych z cystern kolejowych i samochodowych.
Wybierz produkty
InfrastrukturaWięcej informacji
Schemat technologiczny przedsiębiorstw przewiduje możliwość jednoczesnej pracy z różnymi gatunkami gazów.
Magazyn do przechowywania produktów naftowych
Jednoczesny rozładunek 2 rodzajów produktów naftowych
Jednoczesny rozładunek 2 rodzajów produktów naftowych
2 estakady: do opróżniania i do napełniania
2 estakady: do opróżniania i do napełniania
10 punktów
3 pompy o wydajności 65 m3/h każda
 pompy o wydajności 65 m3/h każda
Perspektywy 
Perspektywy 
Stacja napełniania gazem
16 punktów zwrotnych
16 punktów zwrotnych
5 wyposażonych zbiorników
5 wyposażonych zbiorników
Po 200 m3 każdy
Własne laboratorium
Własne laboratorium
wyposażone w nowoczesny sprzęt
Otwarty teren do przeładunku węgla
Modernizacja i rozwój
Modernizacja i rozwój
Faza parowa i ciekła LPG na terenie zakładu są transportowane poprzez rurociągi
#01
Ostatni etap budowy dróg dojazdowych – torów kolejowych
#02
Przebudowa magazynu paliw i smarów
#03
Modernizacja rampy i terenów otwartych do przeładunku węgla wraz z budową garażu-parkingu do przechowywania maszyn specjalnego przeznaczenia
Dla schematu technologicznego przedsiębiorstwa został wystawiony cały komplet certyfikatów i zaświadczeń, przeprowadzono kontrolę jakości
Zaświadczenie o nadaniu numeru ewidencji podatkowej
Zaświadczenie o nadaniu numeru ewidencji podatkowej
Koncesja na prowadzenie działalności w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego
Koncesja na prowadzenie działalności w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego
Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie transportu drogowego
Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie transportu drogowego
Dyplom zwycięzcy w nominacji «Najlepsza jednostka gospodarcza w zakresie świadczenia usług»
Dyplom zwycięzcy w nominacji «Najlepsza jednostka gospodarcza w zakresie świadczenia usług»
loading map...