TransExpedition

WestTransExpedition
WestTransExpedition
Produkcja
Różne gatunki gazów
Różne gatunki gazów
Różne gatunki gazów
Schemat technologiczny przedsiębiorstw przewiduje możliwość jednoczesnej pracy z różnymi gatunkami gazów. Obiekt stanowi stację napełniania gazów wraz z drogami dojazdowymi — torami kolejowymi z wykonywaniem funkcji odbioru/zlewania płynnych gazów węglowodorowych z cystern kolejowych i samochodowych.
Wybierz produkty
Modernizacja i rozwój
Modernizacja i rozwój
Faza parowa i ciekła LPG na terenie zakładu są transportowane poprzez rurociągi
#01
Ostatni etap budowy dróg dojazdowych – torów kolejowych
#03
Modernizacja rampy i terenów otwartych do przeładunku węgla wraz z budową garażu-parkingu do przechowywania maszyn specjalnego przeznaczenia
Dla schematu technologicznego przedsiębiorstwa został wystawiony cały komplet certyfikatów i zaświadczeń, przeprowadzono kontrolę jakości
Zaświadczenie o nadaniu numeru ewidencji podatkowej
Zaświadczenie o nadaniu numeru ewidencji podatkowej
Koncesja na prowadzenie działalności w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego
Koncesja na prowadzenie działalności w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego
Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie transportu drogowego
Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie transportu drogowego
Dyplom zwycięzcy w nominacji «Najlepsza jednostka gospodarcza w zakresie świadczenia usług»
Dyplom zwycięzcy w nominacji «Najlepsza jednostka gospodarcza w zakresie świadczenia usług»
loading map...