Magazyn oleju

  • Jest on wyposażony w magazynie produktów naftowychv 2 wiadukty są wyposażone w magazyn produktów naftowych: stojak na 5 słupków (skrajnia Unii) i stojak na 5 słupów (skrajnia Europy Zachodniej);
  • Struktura zakładów produkcyjnych SCH obejmuje 4 grupy zbiorników o łącznej pojemności 3500 ton;
  • Rozładunek z (do) zbiorników kolejowych odbywa się za pomocą 3 pomp KMN-80-65-175, o wydajności 65m3>/godzina każda ;
  • Jednocześnie można rozładować 2 różne rodzaje produktów naftowych.
Załadunek i rozładunek

Po zakończeniu projektu przebudowy magazynu do przechowywania produktów naftowych obejmie strukturę zdolności produkcyjnych SHN:

  • farma czołgów na 9400 ton metrycznych ;
  • dwustronny wiadukt kolejowy z możliwością jednoczesnego napełniania (rozładunku) 2 rodzajów produktów naftowych dla 15 wagonów Unii i 15 samochodów europejskich;
  • stacja ładowania cystern z możliwością napełniania od góry i od dołu;
  • zdolność projektowa tego magazynu do przeładunku łatwopalnych cieczy wyniesie 50 000 ton miesięcznie.
Magazyn oleju

Zobacz szczegóły w sekcji Modernizacja i rozwój: Magazyn oleju.