Organizacja przeładunku gazów płynnych węglowodorowych oraz produktów naftowych

Firma «WestTransExpedition» Sp. z o.o. chętnie świadczy swoim Klientom kompleksowe usługi transportowo-spedycyjne w zakresie organizacji przewozu gazów płynnych węglowodorowych i propylenu, w tym usługi związane z przeładunkiem towarów z wagonów szerokotorowych do wagonów cystern dla toru europejskiego z wykorzystaniem zbiorników pośrednich, usługi związane z przechowywaniem towaru, uiszczeniem opłat transportowych z tytułu transportu na kolejach białoruskich na rzecz przewoźnika — Oddiału Brzeskiego Kolei Białoruskich.

Obecnie na teren przedsiębiorstwa prowadzą dwie drogi dojazdowe — szerokotorowa 1520 mm oraz normalna 1435 mm linie kolejowe, przyległe do stacji Łyszczyce Oddiału Brzeskiego Kolei Białoruskich, które utrzymuje Brzeski odinek drogi Oddiału Brzeskiego kolei.

  • Jest również dostępny własny ciągnik szynowo-drogowy, który pozwala na szybkie prowadzenie czynności manewrowych;
  • Ciągnik szynowo-drogowy jest przeznaczony do poruszania się po szynach trakcji kolejowej na torze 1520 i 1435 mm (podwójne przeznaczenie);
  • Przyczepiana waga podczas wykonywania prac manewrowych na poziomym odcinku drogi wynosi 1000 ton (12-13 wagonów cystern);