Produkowanie gazów płynnych węglowodorowych

W zakładzie produkowano i produkuje się eksportowe mieszaniny gazów, w których skład wchodzi propan, butan. Techniczna możliwość przedsiębiorstwa pozwala produkować różne mieszaniny na bazie gazów płynnych węglowodorowych.

W zakładzie opanowano nowoczesne technologie w produkcji złożonych mieszanin LPG metodą kompaudowania produktu. Jecnocześnie jako możliwe źródła surowców mogą być wykorzystane propylen o najwyższej klasie, mieszanki płynnych gazów z ropy naftowej C-3 — C-4, butan normalny o gatunku «A», frakcja propanowa o gatunku «A», izobutan o gatunku «A», frakcja butanu normalnego, gaz płynny z ropy naftowej o gatunku BT, propan-butan techniczny, gaz węglowodorowy o gatunku PT, skroplony gaz węglowodorowy o gatunku SPBT, gaz węglowodorowy o gatunku PBT, frakcja izobutanowa o gatunku «A», frakcja butan-butylenowa, frakcja propanowa, mieszanina propanu i butanu techniczna, itp. Stosuje się przy tym inhibitor CORIMSOL. Ilość przenoszonych produktów do węzła mieszającego jest określana przez poziomomierz magnetostrykcyjny typu SiteSentinel.