Zlewanie, nalewanie, przechowywanie cieczy łatwopalnych

Magazyn do przechowywania produktów naftowych jest wyposażony w 2 estakady: estakada do zlewania, 5 punktów (szeroki rozstaw szyn) i estakada do nalewania, 5 punktów (normalny rozstaw). Jednoczesne podawanie 30 cystern kolejowych poruszających się po linii szerokotorowej i 30 cystern kolejowych poruszających się po linii normalnej (zachodnioeuropejskiej).

  • Zdolności produkcyjne magazynu przechowywania produktów naftowych obejmują 4 grupy zbiorników o ogólnej pojemności 3500 ton;
  • Zlewanie-nalewanie z(do) cystern kolejowych odbywa się za pomocą 3 pomp KMN-80-65-175, o wydajności 65 m3/h każda pompa;
  • W tym samym czasie można wyładowywać 2 różne rodzaje produktów naftowych;
  • Przepustowość magazynu wynosi 300 000 ton rocznie.
Nasze przedsiębiorstwo pracuje w kierunku rozszerzenia mocy produkcyjnych magazynu produktów naftowych do 840 000 ton rocznie.

Firma «WestTransExpedition» Sp. z o.o. planuje zorganizować transport cieczy łatwopalnych ze stacji Barbarow Kolei Białoruskich, Nowopołock Kolei Białoruskich, Homel Kolei Białoruskich wraz z przechowywaniem i przeładunkiem towaru na bazie własnego kompleksu produkcyjnego, przyległego do stacji Łyszczyce Kolei Białoruskich, dokąd prowadzi zarówno szerokotorowa, jak i normalna linia kolejowa (zachodnioeuropejska), z wywozem w przyszłości produktów do Polski oraz innych krajów Europy poprzez przejścia graniczne stacji Brześć-Północny wywozowy, a także Wysokolitowsk Kolei Białoruskich / Czeremcha PKP (w przypadku jego uruchomienia), w wagonach wązkotorowych.

Wniosek o przechowywanie cieczy łatwopalnych
Informacje ogólne
Szacunkowa wielkość przechowywania, ton
Pozostałe informacje
 * — wymagane pola