Analiza gazów płynnych węglowodorowych oraz produktów naftowych we własnym laboratorium

W celu kontroli jakości produktów stacja napełniania gazem posiada własne laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt.

Na bazie laboratorium prowadzone są następujące rodzaje badań:

Skroplone gazy węglowodorowe:
 1. Oznaczanie składu węglowodorowego skroplonych gazów węglowodorowych gazów płynnych węglowodorowych metodą chromatografii gazowej;
 2. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej metodą fluorescencji w UV;
 3. Oznaczanie korozji na płytce miedzianej;
 4. Oznaczanie gęstości (metoda obliczeniowa);
 5. Oznaczanie ciśnienia pary (metoda obliczeniowa).
Ciecze łatwopalne:
 1. Oznaczanie gęstości z wykorzystaniem gęstościomierza;
 2. Oznaczanie składu frakcyjnego;
 3. Oznaczanie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym;
 4. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej metodą fluorescencji w UV;
 5. Oznaczanie temperatury zmętnienia i krzepnięcia;
 6. Określenia temperatury granicznej filtrowalności.