Infrastruktura

Urządzenia stacji napełniania gazem należą do kategorii zakładów niebezpiecznych. Prowadzenie działalności produkcyjnej odbywa się na mocy koncesji nr 33133/3585-1, na prowadzenie działalności w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego, wydanej w oparciu o decyzję Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych RB z dnia 30.11.2015 r.

W skład stacji napełniania gazem wchodzą:
 • Stacja napełniania gazem jest wyposażona w estakadę do opróżnienia i nalewania posiadającą 16 punktów rewersyjnych (8 na kolei szerokotorowej oraz 8 na torze normalnym);

 • Na torach kolejowych służących do załadunku i rozładunku może być rozmieszczone 16 wagonów-cystern dla toru szerokiego oraz 16 wagonów-cystern dla toru normalnego (zachodnioeuropejskiego);

 • Moc produkcyjna stacji napełniania gazem to 5 zasobników o pojemności 200 metrów sześciennych każdy, wyposażonych w zestaw armatury zabezpieczającej i odcinającej, poziomomierze, przyrządy do pomiaru temperatury i ciśnienia;

  zasobniki
 • Przepompowanie gazów skroplonych odbywa się na działce pomp i sprężarek wyposażonej w sieć rurociągów technologicznych;

 • Stacja napełniania gazem just wyposażona w wagi samochodowe oras tenzometryczne wagi wagonowe przeznaczone do ważenia statycznego;

 • Do napełniania/opróżniania cystern samochodowych zaplanowano 2 punkty;

 • Dostępne są ciągniki siodłowe MAN w ilości 5 sztuk i 5 naczep cystern VPS do przewozu gazów płynnych węglowodorowych  wersja 2018;

 • 5 automatycznych sprzęgieł 2019-2020 wydania: ciągniki MAN TGX 18.460 4x2 BLS, naczepy cysterny EURO 6 + do transportu LPG, typ: VPSCN3, modyfikacja: VPSCN48LPG; o objętości 48 m3.

 • Dostępne są ciągniki siodłowe MAN w ilości 8 sztuk8 naczep cystern VPS do przewozu gazów płynnych węglowodorowych;

 • W magazynie jest również dostępny własny ciągnik szynowo-drogowy, który pozwala szybko realizować czynności manewrowe. Ciągnik szynowo-drogowy jest przeznaczony do poruszania się po szynach trakcji kolejowej na torze 1520 i 1435 mm (podwójne przeznaczenie). Przyczepiana waga podczas wykonywania prac manewrowych na poziomym odcinku drogi wynosi 1000 ton (12-13 wagonów-cystern);

  ciągnik szynowo-drogowy
 • W celu przeprowadzenia kontroli jakości produktów na stacji napełniania gazem funkcjonuje własne laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt.

Magazyn przechowywania produktów naftowych:
 • Magazyn przechowywania produktów naftowych jest wyposażony w 2 estakady : estakada do opróżnianai — 5 punktów (szeroki rozstaw szyn) i estakada do nalewania — 5 punktów (normalny (zachodnioeuropejski) rozstaw);

 • Zdolnożści produkcyjne magazynu przechowywania produktów naftowych obejmuje 4 grupy zbiorników o ogólnej pojemności 3500 ton;

 • Zlewanie-nalewanie z (do) cystern kolejowych odbywa się za pomocą 3 pomp KMN-80-65-175, o wydajności 65m3/h każda pompa;

 • W tym samym czasie możliwy jest rozładunek 2 różnych rodzajeów produktów naftowych.

  Zlewanie-nalewanie